Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla.  
Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar.  
De skyndar i väg
utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Jes. 40:30,31
                 
»Vägen till Gud - kan du den?
»Vem är Jesus som person? 
              
                                                                              »
In English 

»67 vittnesbörd - lyssna & läs

Vi svarar sedan 2017 på frågorna i samarbete med pastor Luis Blas
Icthus församling
i Stockholm

Mer än 1000 frågor finns att läsa som pastor Sergei svarat på fram till 2014 då han flyttade hem till sin Frälsare. 


Välkommen med din fråga!

SENASTE FRÅGORNA    6 november 2019:

»Hur ska man tänka kring sex idag i jämfört med då Bibeln skrevs?

» Vilka människor fick enligt Jesus komma in i Guds rike?

»Hur ser ni på frågan om frestelse?

»Kan man få tungotalets gåva utan att bli döpt i den helige Ande?

»Är det möjligt att äga den helige Andes gåvor utan att äga Andens frukter?

»Kan en sant kristen person avfalla och gå förlorad?

»Kan ni förklara sambandet mellan tro och gärningar?


Mejla dina frågor & böneämnen, e-post: 
info@brobyggarna.org

 Ett axplock ämnen  i "Fråga Pastorn"  

 • Hur närmar man sig Gud? Om frälsning, förlåtelse, andedop, dop, helande, privata frågor, kristet liv
 • Vem är Gud? Vem är Jesus & hurudan är Han?
 • Församlingen, olika samfund och religioner, väckelse, traditioner, Bibelns roll
 • Människosynen i Bibeln, kvinnopräster, Jesu
  ledarskap, kristen etik, rättfärdiggörelse av tro
 • Underverk, helande, bön, fasta, tungotal
 • Vad är fundamentalism? Vad är en sekt?
 • Relationer, kärlek, sexualitet, barnuppfostran, mat, klädsel. Vad är helgelse, vad är synd?
 • Hur vet man att man är kristen? Förlåter Gud alla synder? Hur får man kunskap om Gud?
 • Hur får man en större tro? Hur blir man förnyad i helig Ande? Hur fungerar nådegåvorna?
 • Nära-döden-upplevelser, livet efter döden
 • Dödshjälp, dödsstraff, självmord, hedersmord
 • Ödet, Antikrist, profetior, änglar, himlen
 • Treenigheten, Guds rike, meningen med livet
 • Kristendomen, hur det började, kyrkans historia
 • Hur blir framtiden? Domedagen, Jesu återkomst, tidens tecken

Vill du göra en rundtur genom webbplatsen? Klicka efter droppen på varje sida.
Nästa sida:
Född på nytt?

SENASTE PREDIKNINGARNA

Minipredikan: Kamp och seger 12 min. 

»
Trons predikan 21 min.  
 

»
Bryt ny mark  23 min. 

»
Tjäna Herren med glädje 14 min. 

»
Älska varandra hängivet 34 min. 

»Bekännelse eller förnekelse 8 min.

»
Radikal tro och dynamit i hjärtat 46 min. 

»
"Förlåt". Det lilla ordet med stora möjligheter  41 min. 

»Låt ljuset i Guds Ord och Guds tankar upplysa hela din varelse 24 min. 

»
Verksam i kärlek 47 min. 

»Den helige Andes nådegåvor. Om Andens inspiration vid predikande och tjänande 49 min. 


Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande.  Apg 13:52

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0