Om Brobyggarna   »Startsidan
Grundad när, av vem, bakgrund
1977 upplevde pastor Veli Sergei Guds kallelse att börja en predikoverksamhet i Göteborg…..
Grundtankar, församlingsliv, gudstjänstliv  Om vår tro, hur gudstjänsterna går till m.m.
Dop, nattvard
Ekonomi, mission, evangelisation  
Sång och musik, levnadssätt, familjefrågor
Förhållande till andra samfund och religioner, samhällsengagemang
Hjälp i bön 

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Predikan

Veli Sergei växte upp i Lappland.
Innan han kom till Göteborg var han resepredikant samt arbetade med östmission
Läs mer

 

 

 

GRUNDAD NÄR,
AV VEM, BAKGRUND
Det urkristna evangelikala budskapet

BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING är en fri, evangelikal församling i Göteborg. Vi går främst går in för att sprida budskapet om Jesus Kristus som världens Frälsare, samt för bön och förbön för människor. 

Budskapet som predikas är det urkristna budskapet om Guds Son Jesus Kristus som frälsar, döper i helig Ande och helar. 
Varmt välkommen att uppleva Guds kraft i nutid. 

Veli Sergei
Pastorn, vars predikonamn är Veli Sergei, var tidigare resepredikant och predikade i frikyrkor och statskyrkor runtom i Sverige, Norge och Finland.

En väckelserörelse                    
Det hela började som en väckelserörelse avsedd att nå ut till alla kyrkor och samfund.
Man hade ett nära samarbete med andra församlingar på platsen och lät döpa och skriva in de som blev frälsta i de traditionella församlingarna.

Efterhand visade det sig dock att man var tvungen att ha en bas för det allkristna arbetet, och så bildades i slutet av 1970-talet "BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING" som alltjämt verkar i en evangelikal anda. 
Mer om detta i frågor och svar.

Över 200 st. predikningar
Du kan lyssna till inspelade direktsändningar från radio eller gudstjänt. Det finns också predikningar som skrivits ned i efterhand som du kan läsa, samt en mängd vittnesbörd om frälsning och helande, ljudfiler och text. 

Grundtankar, församlingsliv, gudstjänstliv

Upp igen       Föregående sida

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0