Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla.  
Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar.  
De skyndar i väg
utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Jes. 40:30,31
                 
»Vägen till Gud - kan du den?
»Vem är Jesus som person? 
              
                                                                              »
In English 

»67 vittnesbörd - lyssna & läs

Vi svarar sedan 2017 på frågorna i samarbete med pastor Luis Blas
Icthus församling
i Stockholm

Mer än 1000 frågor finns att läsa som pastor Sergei svarat på fram till 2014 då han flyttade hem till sin Frälsare. 


Välkommen med din fråga!

SENASTE FRÅGORNA  

»Ska bibelläsning kännas som ett tvång?

»Hur blir man fylld med helig Ande?

» Om jag glömmer att förlåta någon som gjort mig illa, kan jag då inte få Guds förlåtelse? Måste jag alltid tala om min tro åt andra arbetskamrater? Samt fråga om drömmar 

»Vem får döpa, en helt vanligt frälst kristen eller en pastor? Ska man döpa i Jesu namn eller i Faderns, Sonens och den helige Andes namn? 

»Vad är enligt er ett rättfärdigt beteende?

»Jag vill inget hellre än att leva fullt för Jesus och vinna människor för Gud, men jag har misslyckats varenda gång! Finns det någon möjlighet att få komma tillbaka, men du utan misslyckanden?


Mejla dina frågor & böneämnen, e-post: 
info@brobyggarna.org

 Ett axplock ämnen  i "Fråga Pastorn"  

 • Hur närmar man sig Gud? Om frälsning, förlåtelse, andedop, dop, helande, privata frågor, kristet liv
 • Vem är Gud? Vem är Jesus & hurudan är Han?
 • Församlingen, olika samfund och religioner, väckelse, traditioner, Bibelns roll
 • Människosynen i Bibeln, kvinnopräster, Jesu
  ledarskap, kristen etik, rättfärdiggörelse av tro
 • Underverk, helande, bön, fasta, tungotal
 • Vad är fundamentalism? Vad är en sekt?
 • Relationer, kärlek, sexualitet, barnuppfostran, mat, klädsel. Vad är helgelse, vad är synd?
 • Hur vet man att man är kristen? Förlåter Gud alla synder? Hur får man kunskap om Gud?
 • Hur får man en större tro? Hur blir man förnyad i helig Ande? Hur fungerar nådegåvorna?
 • Nära-döden-upplevelser, livet efter döden
 • Dödshjälp, dödsstraff, självmord, hedersmord
 • Ödet, Antikrist, profetior, änglar, himlen
 • Treenigheten, Guds rike, meningen med livet
 • Kristendomen, hur det började, kyrkans historia
 • Hur blir framtiden? Domedagen, Jesu återkomst, tidens tecken

Vill du göra en rundtur genom webbplatsen? Klicka efter droppen på varje sida.
Nästa sida:
Född på nytt?

SENASTE PREDIKNINGARNA

»Vandra i Anden
av pastor Luis Blas

»Vårt gensvar på Guds godhet visar vad som finns i våra hjärtan av pastor Luis Blas

»
Vad är Guds vilja?
Aktuellt med tanke på corona. Av pastor Luis Blas

»Korsets kraft av pastor Luis Blas

»"Conocer a Dios" predikan på spanska med pastor Luis Blas (nedskriven i efterhand ord för ord)

Minipredikan: Kamp och seger 12 min. 

»
Trons predikan 21 min.  
 

»
Bryt ny mark  23 min. 

»
Tjäna Herren med glädje 14 min. 

»
Älska varandra hängivet 34 min. 

»Bekännelse eller förnekelse 8 min.

»
Radikal tro och dynamit i hjärtat 46 min. 

»
"Förlåt". Det lilla ordet med stora möjligheter  41 min. 

»Låt ljuset i Guds Ord och Guds tankar upplysa hela din varelse 24 min. 


Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande.  Apg 13:52

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0